Rënia e flokëve është një çështje që prek miliona njerëz çdo ditë dhe në përgjithësi nuk mund të trajtohet në mënyrë efektive duke përdorur mjetet juridike në shtëpi. Edhe pse mbjellja e flokëve konsiderohet minimalisht invazive, sidoqoftë është një procedurë kirurgjikale dhe disa njerëz do të kërkojnë mundësi të tjera për trajtimin e rënies së flokëve. Në situata të tilla, opsionet e tjera të trajtimit jo kirurgjik mund të merren parasysh gjithashtu. Në ditët e sotme, terapia Plazma (Terapia e plazmës së pasur me trombocite) (PRP) përdoret si një trajtim për rënien e flokëve. Terapia PRP është një metodë efikase mjekësore e cila trajton rënien e flokëve. Shumë njerëz i janë drejtuar kësaj terapie dhe kanë patur rezultate të shkëlqyeshme. Qoftë arsyeja se keni rënie flokësh ose vetëm nga kureshtja, mund të dëshironi të merrni informacione që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në kuptimin se si mund të përfitoni nga trajtimi PRP.

Çfarë është Plazma e Pasur me Trombocite?

Plazma është një nga elementet kryesore të gjakut. Që ta marrim këtë element ne duhet të marrim gjak nga pacienti dhe më vonë e vendosim në makinën centrifuge dhe ajo ndan rruazat e kuqe nga plazma e pasur me trombocite. Kur përdoret për të riparuar indet e dëmtuara, PRP ka një potencial të madh në rritjen dhe përshpejtimin e procesit të shërimit. Terapia PRP për rënien e flokëve stimulon rrënjët e flokëve dhe lëkurën e saj duke promovuar kështu rritjen e tyre në mënyrë sa më të dendur dhe të trashë. Terapia PRP përdoret gjithashtu për të ndaluar dhe ndryshuar procesin e miniaturizimit të folikulit të flokëve. PRP mund të nxisë rritjen e rrënjëve të flokëve duke stimuluar qelizat staminale të rrënjëve të flokëve, duke ofruar mundësinë për të përballuar rënien e flokëve dhe është një metodë shumë e besueshme.

Përfundimi:

Është shumë e rëndësishme të kryeni disa herë terapinë PRP ashtu siç do përfshkruhet nga doktori. Klinika e Doktor Serkan Aygin ofron terapinë PRP si trajtim për pacientët që vuajnë nga rënia e flokëve, Na kontaktoni për të zbuluar nëse ky trajtim i përshtatet rastit tuaj dhe për të mësuar më shumë rreth asaj që ndodh para trajtimit dhe pas tij.