1. Konsultimi Online

Dërgoni foto të flokëve tuaj në zonën e pasme, ballore dhe qëndrore të kokës. Doktori do kryejë konsultimin online nëpërmjet shqyrtimit të fotove.

2. Lini një takim

Pasi të bëni planin e operacionit në varësi të evaluimit të doktorit, ne do ju informojmë rreth detajeve dhe do të lëmë një takim.

3. Transporti dhe Akomondimi

Ne ofrojmë shërbimin e transportit dhe akomodimit për pacientët tanë që vijnë nga jashtë vendit për periudhën e operacionit.

4. Dita e Parë: Konsultimi & Analiza e Gjakut

Ditën e parë do kryeni konsultimin përballë me doktorin dhe do bëni analizën e gjakut.

5. Dita e Dytë: Operacioni i Mbjelljes së Flokëve

Operacioni i Mbjelljes së Flokëve do zgjasë rreth 6 orë dhe ju do jeni nën ndikimin e anestezisë lokale. Pas procedurës, ne do ju sigurojmë ilaçet dhe do ju shpjegojmë përdorimin e tyre.

6. Dita e Tretë: Pastrimi & PRP plazma

Fashoja që keni në kokë do hiqet dhe do injektojmë PRP-në. Pas injektimit të PRP-së, hiqet fashoja dhe pastrohet plaga. Pas pastrimit të plagës dhe injektimit të PRP-së, do ju shpjegojmë si të lani flokët pas operacionit.

Procedura e Mbjelljes së Flokëve