Pas një beteje të gjatë me vijën e flokëve e cila ngjitet lart e më lart kokës apo me të qenit qeros në moshën e mesme, ju keni vendosur të eksplorini mbjelljen e flokëve si zgjidhje. Është me rëndësi të dini dy tre pika rreth asaj që përfshin ajo. Operacioni i mbjelljes së flokëve konsiston në procesin e thjeshtë të transferimit të rrënjëve të flokëve nga zona dhuruese e kokës tek ajo përftuese. Duke kërkuar ndihmën e një specialist të besuar dhe me përvojë të transplantimit të flokëve mund t’ju ofrojë rezultate të dëshirueshme në procedurën e restaurimit të flokëve. Procedura është e lidhur me disa terma mjekësorë, gjë që gjithashtu kërkon vëmendjen tuaj.

Disa nga termat janë:

Alopecia – Ky term i referohet ndryshe të qenit qeros që do të thotë të mos kesh flokë në një zonë apo disa zona të kokës ku përgjithësisht ka flokë.

Alopecia Areata (AA) – Kjo njihet si një nga format më të përhapura të rënies së flokëve te meshkujt. Sistemi imunitar në këtë rast sulmon rrënjët e flokëve dhe shkakton kështu rënien e tyre.

Reduktimi i alopecisë – Ashtu siç tingëllon, është një procedurë për të reduktuar rënien e flokëve me anë të të cilit hiqet një shirit i zonës qerose dhe lëkura e kokës së mbetur me flokë shtrihet në vend.

Faza e anagenit – E njohur gjithashtu si faza e rritjes dhe karakterizohet nga rritja aktive e flokut.

Anagen effluvium – Kjo është rënia e papritur e flokëve e shkaktuar nga faktorë dytësorë, siç janë trajtimet si kimioterapia. Flokët zakonisht rriten sërish në situata të tilla.

Alopecia Androgjenetike – Ky është termi mjekësor për rënie e flokëve gjenetike te meshkujt që ndodh për shkak të hormonit të testosteronit që ndikon në rritjen normale të flokëve. Mund të përjetohet nga burrat dhe gratë.

Mbjellja e qimeve të trupit – Është një teknikë mbjelljeje gjatë së cilës rrënjët e flokëve nga pjesë të ndryshme të trupit përdoren për pacientët të cilët kanë pak ose aspak rrënjë flokësh në zonën dhuruese.

Kurora – Kjo është pjesa më e madhe e kokës që fillon kur kreu fillon të ulet poshtë. Kjo pjesë përmban modelin spiral të flokëve në rritje.

Papilla e lëkurës – Është një grup qelizash që formojnë indin që gjendet nën rrënjën e flokut.

Zona dhuruese – Kjo është pjesa e trupit nga ku nxirren rrënjët e flokëve. Më parë, flokët zakonisht buronin nga linja e flokëve në pjesën e prapme të kokës dhe zonat mbi veshët por me teknologjinë e fundit, pjesë të tilla si mjekra dhe gjoksu janë përfshirë gjithashtu.

Mbizotërimi i zonës dhuruese – Mund të quhet nocion ose teori e cila del në përfundimin se meqënëse flokët e mbjellura do rriten siç duhet në zonën qerose, zona dhuruese bëhet dominante ndaj zonës përftuese.

Mbjellja e flokëve të marra nga fytyra për në lëkurën e kokë – Kjo do të thotë të përdorësh mustaqet apo mjekrën si zonë dhuruese.

Rënia e Flokëve e Zakonshme te Femrat – Ashtu si me meshkujt, ajo është gjithashtu forma më e zakonshme e rënies së flokëve te femrat. Edhe pse gjendja ndan shumë ngjashmëri me rënien e flokëve të modelit mashkullor, shumica e grave përjetojnë rrallime të përgjithshëm të flokëve dhe jo rënie të rënda të flokëve.

Nxjerrja e Njësisë Folikulare (FUE) – Kjo përfshin heqjen e njësive folikulare veç e veç dhe lëvizjen e tyre në zonat përftuese në procesin e njohur si ekstraktimi i njësive folikulare ose mbjellja e flokëve FUE.

Rrënja e flokut – Është organi përgjegjës për prodhimin e flokëve në organizmat e gjallë. Ata janë përcaktues të madhësisë dhe llojit të flokëve të individit.

Dendësia e flokut – Ai i referohet numrit të fijeve të flokëve të gjetura në një inç katror. Dendësia e flokëve ndryshon me grupe të ndryshme etnike.

Graftet e flokëve – Një term i përdorur për flokët e nxjerrë nga zona dhuruese të cilat duhet të mbillen.

Miniaturizimi i flokëve – Kjo i referohet rrallimit të flokëve të dikujt. Njerëzit me flokë të tillë në zonat dhuruese ua bëjnë të vështirë mjekëve për të kryer mbjelljen e flokëve.

Mbjellja e flokëve – Ky është procesi kirurgjik, i cili përfshin transferimin e rrënjëve të flokëve nga zona dhuruese në zonën përftuese. Ajo mund të quhet edhe si një operacion korrigjues për qerosjen ose rënien e flokëve. Përveç restaurimit të flokëve të kokës, një tjetër lloj i mbjelljes së flokëve është mbjellja e mjekrës.

Vija e flokëve – I referohet vijës së poshtme të flokëve në zonën ballore.

Klasifikimi Ludwig – Kjo është një metodë klasifikimi që përdoret për të kategorizuar rënien e flokëve te femrat në tre faza të dallueshme.

Rënia e flokëve e zakonshme te meshkujt (alopecia androgjenetike) – Ky është termi mjekësor për rënien e floklve te meshkujt të modelit gjenetik që është për shkak të hormonit të testosteronit që ndikon në rritjen normale të flokëve. Mund të përjetohet nga burrat dhe gratë.

Menoksidil –  Gjithashtu e njohur si Rogaine i cili është lëng që përhapet në lëkurën e kokës për të shtuar dendësinë e flokëve te meshkujt edhe te femrat.

Graftet me shumë njësi – Këto janë rrënjët e flokëve të nxjerra me 2-5 qime flokësh.

Klasifikim Norwood Hamilton – Mat nivelet e rënies së flokëve te meshkujt ashtu si Ludvig bën për femrat.

Grefti punch – Ky është organi i transplantuar nga zona dhuruese te zona përftuese. Përgjithësisht ka formën rrethore.

Zona përftuese – Kjo është zona e lëkurës së kokës ku flokët kanë rënë dhe ku do mbillen.

Laksia e kokës – Kjo i referohet asaj se sa lehtë mund të shtrihen indet e kokës kur tensioni zbatohet ndaj tyre. Laksimi i lartë i kokës është një faktor që kontribuon në lexueshmërinë e një kandidati për mbjelljen e flokëve.

Reduktimi i lëkurës së kokës – Kjo është një procedurë nga ku zona qerose shkëputet dhe zonat e tjera bashkohen nëpërmjet qepjes. Është efektive për zonat e vogla si zonat e kurorës.

Mbështjellja e rrotullimit të kokës – Është një procedurë ku rripi i kokës që përmban rrënjët e flokëve rrotullohet dhe vendoset në sipërfaqen e zonës qerose.

Alopecia senile – Kjo i referohet rrallimit të flokëve për shkak të plakjes.

Stereomikroskop – Një lloj mikroskopi që ka rezolucion të lartë dhe ndriçim të përdorur për të punuar në shirita të nxjerrë.

Nxjerrja e rripave – Është një teknikë ku hiqet një shirit i lëkurës me rrënjë të flokëve dhe vendoset në pjesën e lëkurës ku ka ndodhur rënia e flokëve.

Telogen Effluvium (TE) – Quhet rënia e flokëve të shkaktuara nga stresi.

Tempujt – Pjesa e kokës mbi të dy veshët, e cila zakonisht është referuar si një zonë rezistente qerose.

Pika e përkohshme – Quhen dy zonat që gjenden në qoshe të ballit.

Indi zgjerues – Një pajisje rindërtuese e përdorur për të bërë kokën më të madhe për të mundësuar që të ketë më shumë zona dhuruese.

Trichotillomania – Ky është një çrregullim, që e bën një person të ketë një ndjenjë të pandreqshme për të shkulur flokët e tyre.

Flokët e Vellusit – Flokë shumë të hollë, me ngjyra të lehta që rritet në trup në fëmijëri dhe nuk mund të rritet për t’u bërë e gjatë.

Verteks – Gjithashtu i njohur si kurora, është pjesa më e lartë e kokës.

Tani që përkufizimet që lidhen me mbjelljen e flokëve janë përshkruar për ju, ju mund të pyesni se çfarë ka tjetër? Për ju për të hyrë në një përvojë të mrekullueshme, një kirurg i mbjelljes së flokëve me përvojë dhe të besuar është gjithçka që ju nevojitet. Dr. Serkan Aygın është një kirurg i njohur i cili ka qenë në industri gjatë njëzet viteve të fundit. Me këtë përvojë të madhe në terren, çfarëdo merak që mund të keni do të kujdeset. Merrni iniciativën sot dhe bëni zgjedhjen më të mirë duke na kontaktuar.