Meqënëse mbjellja e flokëve po merr shumë famë, fatkeqësisht sasia e madhe e informacionit që marrim nga faqe të ndryshme interneti në formë të shkruar apo vizuale mund të na bëjë të harrojmë bazat e operacionit të mbjelljes së flokëve. Për këtë arsye, është me shumë rëndësi të kuptojmë siç duhet hapat e një operacioni mbjellje flokësh të suksesshëm.

Dr Serkan Aygin, i cili merret me operimet e mbjelljes së flokëve që nga viti 1996, sqaron 5 hapat kryesore që duhen marrë parasysh, si më poshtë:

  • Diagnostikimi i duhur dhe planifikimi i operacionit
  • Nxjerrja e rrënjëve të flokëve pa i dëmtuar ato
  • Ruajtja në kushte sa më të mira e rrënjëve të flokëve që janë gati për tu mbjellur
  • Mbjellja e rrënjëve të flokëve në drejtimin, këndin dhe dendësinë e duhur
  • Kujdesi pas operacionit

Për më gjatë rreth çdo hapi:

Hapi i parë: Diagnostikimi i duhur dhe Planifikimi

Para se të bëhet planifikimi i operacionit, kryesorja është të zbulohet shkaku i rënies së flokëve. Diagnostikimi do ndihmojë në planifikimin e duhur të operacionit të mbjelljes së flokëve. Për shembull, nëse flokët e pacientit kanë tendencë për të rënë në të ardhmen, gjatë fazës së planifikimit rekomandohet parashikimi i rënies së tyre dhe përfshirja e këtyre zonave potenciale në operacion. Struktura e fytyrës e një personi nuk është e kufizuar nga pamja e saj aktuale. Gjatë planifikimit të operacionit, vija e flokëve nuk duhet të dizenjohet vetëm në bazë të pamjes që mund të ketë pacienti në moshën 20-30, por duhet marrë parasysh edhe pamja e pacientit pasi të arrijë 30-40 vjeç. Për më tepër, vija e flokëve nuk duhet të krijohet e drejtë gjatë operacionit të mbjelljes së flokëve. Një vijë flokësh e tillë do të dukej jo natyrale.

Hapi i Dytë: Nxjerrja e rrënjëve të flokëve pa i dëmtuar ato

Gjatë nxjerrjes së rrënjëve të flokëve të cilat nxirren në mënyrë individuale duke përdorur metodën FUE apo atë DHI, infermierët duhet të jenë sa më të kujdesshëm për të mos i demtuar ato. Gjatë procesit të nxjerrjes së flokëve, në për të ndaluar rënien apo dëmtimin e folikulave, është me rëndësi të përcaktohet drejtimi dhe këndi i nxjerrjes i duhur i njësisë folikulare. Nëse nuk veprohet në këtë mënyrë, folikulat dhe indet të cilat ushqejnë flokët e reja do pësonin dëmtim. Nëse një rrënjë flokësh dëmtohet gjatë procesit të nxjerrjes së tyre, fatkeqësisht është e pamundur për procesin të vazhdojë më tej. Me pak fjalë, folikulat të cilat dështojnë të zënë rrënjë në zonën ku do mbillen, ata do mbeten të mbjellura për 3-5 ditë dhe më pas do bien.

Hapi i Tretë: Ruajtja në kushte sa më të mira e rrënjëve të flokëve që janë gati për tu mbjellur

Për të rritur shkallën e mbijetesës si dhe për të përmirësuar efektin e mbjelljes së flokëve, temperatura optimale e magazinimit për ruajtjen e folikulës duhet të mbahet në 4 ° C. Një pikë tjetër e rëndësishme është ruajtja e njësisë folikulare në një frigorifer të posaçëm. Edhe nëse këto hapa kryhen siç duhet, më me rëndësi është kohëzgjatja e qëndrimit të folikulave jashtë trupit. Gjatë metodës tradicionale FUE, rrënjët e flokëve të nxjerra duhet të ruhen në dollap për disa orë. Mbjellja e flokëve do kryhet vetëm pasi të jenë nxjerrë të gjitha rrënjët e flokëve. Gjatë metodës DHI, rrënjët e flokëve mbillen menjëherë sapo nxirren nga lëkura e kokës. Për këtë arsye, dr Serkan Aygin preferon metodën DHI në vend të metodës tradicionale të mbjelljes së flokëve FUE, Gjatë metodës DHI, rrënjët e flokëve mbillen në zonat problematike 1-2 minuta pas nxjerrjes së tyre nga zona dhuruese. Për më tepër, rrënjët e nxjerra nuk kanë nevojë të ruhen në një dollap me temperaturë 4°C . Përderisa rrënjët e flokëve mbillen menjëherë pas nxjerrjes së tyre, rreziku i dëmtimit të tyre ulet ndjeshmërisht. Në këtë pikë është me rëndësi t’i referohemi hapit të dytë shumë të rëndësishëm i cili ishte; nxjerrja e rrënjëve të flokëve pa i dëmtuar ato.

Hapi i Katërt: Mbjellja e Rrënjëve të Flokëve

Ashtu si ruajtja e rrënjëve të flokëve pas nxjerrjes së tyre ishte një hap shumë i rëndësishëm i një operacioni të suksesshëm, të njëjtën rëndësi ka dhe procesi i mbjelljes së folikulave. Si fillim, ne e konsiderojmë të nevojshme të referojmë një shprehje, të cituar si; “Ngjashëm me shenjat e gishtërinjve, të gjithë gjithashtu kanë një model unik të rritjes së flokëve dhe vetëm në kushtet kur planifikimi i kërkuar kryhet me një mjek të kualifikuar dhe me përvojë mund të arrihet një rezultat i suksesshëm i mbjelljes së flokëve”.

Pikat që duhet të merren parasysh gjatë nxjerrjes së rrënjëve të flokëve përmblidhen nën katër titra:

  • Këndi origjinal i rrënjëve të flokëve
  • Drejtimi i rrënjëve të flokëve
  • Planifikimi i procedurës duke iu referuar dendësisë që mund të arrihet me mbjelljen e flokëve dhe
  • Vendosja e saktë e rrënjëve të flokëve gjatë procesit të mbjelljes.

Le t’i shqyrtojmë siç duhet pikat kryesore:

Si fillim, çështja kritike e këndit të rrënjëve të flokëve që dalin nga zona dhuruese. Këndi i grumbullimit përgjithësisht i pranuar midis qimeve nën lëkurë dhe këndi i daljes së flokëve mbi lëkurë është 40 °. Sigurisht që ky kënd nuk është i vlefshëm për këdo pacient. Një person i cili ka krehur flokët duke filluar nga zona ballore në zonën e pasme gjatë jetës së tij / saj, mund të vëzhgojë se këndi është zgjatur pak gradë dhe me një person i cili i ka krehur në krahun e kundërt, dmth prapa, pastaj përpara, këndi është ngushtuar. Për këtë arsye, doktori që kryen operacionin duhet të analizojë saktësisht rrënjët e tjera të flokëve.

Çështja tjetër është drejtimi i rrënjëve të flokëve. Flokët do rriten përpara dhe në mënyrë horizontale në zonën ballore ndërsa në zonën qëndrore dhe ato anash, drejtimi i flokve devijon pak për poshtë. Drejtimi i rritjes së flokëve në majë të kokës shpesh është shumë më i vështirë për tu përcaktuar, prandaj një rezultat i favorshëm mund të arrihet vetëm nëse menaxhohet mirë nga një mjek me përvojë dhe staf mjekësor.

Çështja e tretë, e cila është dendësia e flokëve, është e lidhur me numrin e rrënjëve që janë nxjerrë. Për të arritur densitet të lartë duhet të nxirret një numër i kënaqshëm folikulash. Flokët nxirren më mirë nga zona e pasme e kokës midis veshëve e cila quhet verteksi i pasmë. Flokët në këtë zonë janë rezistente ndaj hormoneve mashkullore Dihydrotestosterone (DHT), të cilat janë shkaktare për rënien e flokëve. Për këtë arsye, ata kondiserohen shumë me rëndësi.
Sidoqoftë, gjatë viteve të fundit, me Dr. Serkan Aygın si pionier, një tjetër zonë kritike që është gjithashtu rezistente ndaj rënies së flokëve dhe është përdorur si zonë dhuruese dytësore është zona e mjekrës nën qafë. Aq më shumë te respektohen hapat kryesore e një operacioni të mbjelljes së flokëve , aq më shumë ndikim pozitiv do ketë mbjellja e flokëve në pamjen tuaj finale.

Hapi i Pestë: Kujdesi i shëndetshëm i flokëve tuaj

Nëse pacienti i cili do i nënshtrohet ndëryrjes së mbjelljes së flokëve ka si zakon pirjen e duhanit dhe të alkoolit, ai këshillohet nga mjeku të ndalojë pirjen e duhanit dhe alkolit para dhe pas operacionit. Pirja e duhanit dhe pirja shkakton që enët e gjakut të ngushtohen dhe ndikon në sasinë e rrjedhjes së duhur të gjakut, që do të thotë se aftësia e gjakut për të mbajtur oksigjenin ulet. Si rezultat, follicles flokët nuk do të furnizohen me lëndët ushqyese që ata kanë nevojë për rritjen e flokëve të shëndetshëm. Kur bëhet fjalë për t’u kujdesur për flokët, marrja e vitaminave dhe dieta ushqimore që është e pasur me proteina do të ketë gjithashtu një efekt të dobishëm në trajtim. Përveç këtyre, larja e flokëve, mbajtja e higjenës së tyre dhe shmangia e stresit janë faktorë të rëndësishëm që mund të ndikojnë në gjendjen e flokëve tuaj gjatë gjithë jetës