Mbjellja e flokëve në Stamboll

Turqia, e cila ndodhet në pikën ndërlidhëse të Azisë, Evropës dhe Afrikës, shërben si një urë tokësore midis tre kontinenteve. Përveç pozicionit të favorshëm gjeografik, Turqia gjithashtu posedon tapiceri shumë të pasur me kulturën dhe trashëgiminë natyrore. Si pasojë e natyrshme e këtij aspekti unik, Turqia tërheq miliona turistë të huaj çdo vit. Turistët [...]

2018-08-27T12:01:28+03:00August 27th, 2018|General|0 Comments

5 hapa shumë të rëndësishme drejt një operacioni mbjellje flokësh të suksesshëm

Meqënëse mbjellja e flokëve po merr shumë famë, fatkeqësisht sasia e madhe e informacionit që marrim nga faqe të ndryshme interneti në formë të shkruar apo vizuale mund të na bëjë të harrojmë bazat e operacionit të mbjelljes së flokëve. Për këtë arsye, është me shumë rëndësi të kuptojmë siç duhet hapat e një [...]

2018-08-27T11:00:57+03:00August 27th, 2018|Mbjellja e Flokëve|0 Comments

Simulimi i flokeve / Mikropigmentimi i kokës / Tatuazh i flokëve

Zhvillimet në fushën e estetikës dhe mjekësisë ashtu si dhe në shkencë dhe teknologji, kanë bërë që shumë raste shëndetësore të zgjidhen në mënyrën më efektive falë metodave të reja që ekzistojnë sot. Këto zhvillime përveçse kontribuan në përmirësimin e çdo segmenti të shërbimeve mjekësore, ato gjithashtu bënë të mundur diagnostikimin dhe mjekimin e [...]

2018-08-27T10:17:04+03:00August 27th, 2018|Mbjellja e Flokëve|0 Comments
Go to Top